Over Praktijk van Leeuwen

Mijn naam is Jorinde van Leeuwen, BIG geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog en psycholoog NIP.

Sinds 2001 ben ik werkzaam als psycholoog binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Ik ben de praktijk gestart vanuit het idee dat mensen die de stap naar een psycholoog zetten er bij gebaat zijn dat deze hulp vanuit een kleinschalige praktijk geboden wordt. Ik vind het van belang dat er een match is tussen degene die hulp vraagt en de behandelaar en dat de behandeling specifiek is toegesneden op iemands persoonlijke situatie of probleem. Efficiënte hulp vindt plaats wanneer de hulpverlener aansluit en invoegt bij de persoon die hulp vraagt en er samen gezocht wordt naar praktische en haalbare oplossingen.