Praktische informatie

Tarieven en vergoeding

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de basis GGZ, mits u een verwijsbrief van uw huisarts heeft. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de kosten voor zorg vallen wel onder uw eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort (5 gesprekken), Middel (8 gesprekken) of Intensief (12 gesprekken). Hoeveel behandelingen zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten en de daarmee samenhangende indicatie door de huisarts.
De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars. De kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
Wanneer u ervoor kiest de gesprekken buiten uw zorgverzekeraar om te willen doen en de gesprekken zelf te willen betalen, heeft u geen verwijsbrief nodig, en bedraagt het tarief 90 euro per gesprek van 45 minuten.

 

Afmelding

Wanneer u zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, of wanneer u minder dan 24 uur van tevoren afzegt (dat kan telefonisch of per email), wordt een tarief van 45 euro in rekening gebracht bij u. Een niet nagekomen afspraak kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

 

Kwaliteit

Aan de dienstverlening van vrijgevestigde praktijken voor psychotherapie en psychiatrie worden strenge eisen gesteld. Sinds 2016 wordt van een ieder die verzekerde zorg wil leveren in de GGZ gevraagd een kwaliteitsstatuut op te stellen. Het is daarbij belangrijk dat het voor onze cliënten en andere belangstellenden duidelijk is hoe de kwaliteit van de praktijk gewaarborgd is. Hoewel veel van onderstaande informatie al op de website te vinden is, is het gehele kwaliteitsstatuut hier via deze link te lezen (link volgt binnenkort).

 

Contact & route

Jorinde van Leeuwen
Telefoon: 070 3351813
E-mail: info@praktijk-van-leeuwen.nl

KvK nummer : 27335089
BIG registratie: 79910804625
AGB code: 94007902
Lid van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

 

Locaties

Praktijk LEV: Van Arembergelaan 86, 2274 BW Voorburg (dinsdag, donderdag)
Huisartsenpraktijk Hoekstra en de Doelder: Haagweg 191, 2281 AK, Rijswijk (vrijdag)

 

Route

Van Arembergelaan 86, 2274 BW in Voorburg.
Praktijk geopend op dinsdag, en donderdag.

Haagweg 191, 2281 AK in Rijswijk.
Praktijk geopend op vrijdag.